Gåva från RosholmDell

Vi vill rikta ett stort TACK till RosholmDell Advokatbyrå som valt att skänka en gåva till oss för vårt arbete med att ge barn och ungdomar goda förebilder och stöd under en tid i livet som kan vara tuff.

Under en mässa fick juriststudenter fylla i ett formulär som bl a handlade om RosholmDells värdegrunder och för varje ifylld sådan skänkte de en summa till oss.
Ett fantastiskt initiativ som visar på hjärta, nytänkande, hållbarhet och de mjuka värdenas roll.
Vi är så stolta och glada över ert stöd! ❤️

#tillsammansförettbättrehelsingborg #drivkrafthelsingborg #rosholmdell #nytänkande #hjärta #hållbarhet