Engagera ditt företag!

En förutsättning för Drivkrafts arbete är långsiktiga samarbeten med företag som delar vårt engagemang för barn och unga.

Som vår partner eller sponsor blir ditt företag en viktig del i vår verksamhet och tillsammans skapar vi ett bättre samhälle genom att stötta våra ungdomar. Våra samarbeten med större företag kan se olika ut och vi skräddarsyr varje samarbete för att uppnå de gemensamma mål vi sätter upp. Här ser du olika sätt att engagera ditt företag.

AI19030
agneta pressmeddelande ny vice VD

Varför väljer System Verification att stötta just Drivkraft?

”System Verification har varit med och stöttat Drivkraft sedan starten 2011. Det arbete ni gör med fokus på barn och ungdomar i utsatta områden är viktigt. Förutom läxhjälpen där ni hjälper barn och unga med deras skolarbete för att förbättra sina betyg erbjuder ni också mentorskap där ni ger de unga andra förebilder och en möjlighet att vidga sina vyer och komma utanför området man bor i. Det är ett långsiktigt arbete vi vill vara med och stötta.”

Agneta Larsson, Vice VD System Verification

Vill ni också engagera er?

Som partner eller sponsor kan era anställda engagera sig som mentorer eller läxhjälpare. Vi utbildar den personal som vill engagera sig på plats hos er. Vi kommer gärna till er och berättar mer om hur ert företag kan engagera sig. Hör av er till oss för att få veta mer och för att boka ett möte.

Bli Drivkraftpartner

Som Drivkraftpartner stöttar ni Drivkrafts arbete ekonomiskt samt med ert engagemang som mentorer och läxhjälpare om ni så önskar och ser på vårt samarbete som ett långsiktigt partnerskap.

Bli Drivkraftsponsor

Som Drivkraftpartner stödjer ni Drivkraft med era tjänster eller produkter, vilket ger oss en möjlighet att hålla nere våra administrativa kostnader.

Engagera er personal

Som partner eller sponsor kan era anställda engagera sig som mentorer eller läxhjälpare. Vi utbildar den personal som vill engagera sig på plats hos er. Vi kommer gärna till er och berättar mer om hur ert företag kan engagera sig. Hör av er till oss för att få veta mer och för att boka ett möte.

Behovet att stötta våra unga i samhället växer. Det gör att vi behöver fler engagerade frivilliga, både bland privatpersoner och företag. Vill du vara med? Kan du bidra med din tid eller vill du stödja oss ekonomiskt?

Kontakta då gärna Anna Schéef 0760-46 93 53, Drivkrafts verksamhetschef, för att prata om hur just ni kan bidra till vår verksamhet. Genom konkreta insatser omsätter vi ord till handling och genom att samarbeta med olika offentliga och privata aktörer bidrar vi tillsammans till ett hållbarare samhälle.

Tack till alla som stöder vår verksamhet ekonomiskt eller med tjänster, tillsammans gör vi skillnad.