Träffa GetAccept, en av våra samarbetspartners

Varför har ni valt att engagera er i Drivkraft Malmö? 

GetAccept är ett entreprenöriellt företag som jobbar mycket med vår företagskultur och vet vad trivsel och gemenskap gör för välmåendet och engagemanget. Vi ser det därför som en naturlig del av vårt CSR-arbete att stötta unga i vårt samhälle att må bra, känna att de är en del av gemenskapen och att de kan lyckas med vad de än bestämmer sig för. 

Idag är det många unga som hör av sig till Bris och är oroliga över sin framtid och har kanske ingen att prata med i sitt liv som ger dem stöttning på vägen. I andra änden har vi alla de unga som är på väg framåt och uppåt och söker bra förebilder för inspiration och kunskap om studier och jobb i sin önskade riktning. Vi tror på att när vi är unga behöver vi omge oss med många bra förebilder som stöttar och tror på oss och det vill vi bidra till. 

Det finns många anledningar till varför vi valt att stötta Drivkraft Malmö. En av dem är för att vi själva kan engagera oss och aktivt bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi har flera ur personalen som valt att bli mentorer och som efter en intervju matchats ihop med passande ungdomar som de nu har utvecklat bra och givande relationer med. 

GetAccept stöttar även Drivkrafts Akademi-program där vi bl.a. anordnar en aktivitet hos oss för ungdomarna kring entreprenörskap och vad som är möjligt för dem som har dessa ambitioner vilket varit väldigt uppskattat. 

Vi behöver vara många inom näringslivet som engagerar sig för att bidra till vår samhällsutveckling och känner oss stolta över att vi är med och gör skillnad.