Nya lokaler i Malmö

En av Drivkrafts trogna samarbetspartners är Wihlborgs Fastigheter. Nu flyttar vi våra gemensamma möten från MindPark i Hyllie till Wihlborgs lokaler vid Dockan i Västra Hamnen.

Hans Andersson som är Affärsutvecklare i företaget sitter också i Drivkrafts styrelse och säger såhär om varför Wihlborg valt att stötta Drivkraft genom åren:
”2024 fyller Wihlborgs 100 år och vår stabila utveckling över denna tid är kopplad till städernas och näringslivets tillväxt och innovationskraft.
Bra infrastruktur, elever som går ut med fullständiga betyg, attraktiva universitet och engagerade entreprenörer och tillgång på kapital skapar förutsättningar för fortsatt hållbar tillväxt och socialt hållbara städer.
Vi vet att det är så viktigt att våra ungdomar klarar skolan, har en meningsfull fritid och får trygga förebilder i sin närmiljö.


För många unga har stöttningen av Drivkraft varit direkt avgörande för deras framtid. Genom att ge Drivkraft förutsättningar att fortsätta sitt viktiga arbete bidrar vi till att skapa en bättre framtid för fler unga i vår region.
Drivkrafts insats för våra unga möjliggörs till stor del av de företag som stöttar vårt arbete. ”