Samarbete med ProCivitas

Nu har Drivkraft Malmö inlett ett samarbete med ProCivitas.

Förra veckan var vi där och presenterade oss och det var många studenter visade ett stort intresse för att engagera sig både som faddrar och läxhjälpare! Därför är det idag dags för en andra fadderutbildning och denna gången på ProCivitas. Liksom förra gången kommer utbildningen att hållas av Karl Johan Almegård och utgå mycket från faddrarnas egna tankar kring fadderskapet.

Under dagen kommer vi också att sitta ute på ProCivitas och ha småintervjuer med de engagerade studenterna.