Vi välkomnar Epsilon som ny partner i Drivkraft Malmö!

Vi presenterar med glädje Epsilon som ny partner i Drivkraft Malmö! Epsilon kommer att bidra till vår verksamhet med bl a kontanta medel.

 Epsilon