Sparbanksstiftelsen Öresund som sponsor

Vi är glada att kunna berätta att Sparbanksstiftelsen Öresund valt att stödja Drivkraft Malmö med 200 000:- för att vi ska kunna fortsätta att driva och utveckla vår verksamhet. Vi är mycket glada över beslutet och välkomnar härmed Stiftelsen som partner i Drivkraft Malmö!