KALLELSE TILL ÅRSMÖTE DEN 25/4

Varmt välkomna till Drivkraft Malmös Årsmöte den 25 april 15:30. Vi återkommer om plats.