Stena Fastigheter

Vi är glada att kunna berätta att Stena Fastigheter valt att gå in som en av våra huvudpartners i Drivkraft Malmö!
Stort tack från oss, ni bidrar nu till att ytterligare barn i Malmö har möjlighet att få en fadder!
Stena fastigheter