Några rader från vår partner System Verification

Charlotte Stridh_SystemVer_0046_bw

Vi startar terminen med några rader från vår partner sedan flera år tillbaks, System Verification:

”Drivkraft Malmös fokuserade arbete på läxhjälp och mentorskap stämmer väl överens med System Verifications vilja att skapa nya möjligheter för barn med begränsade förutsättningar. Att hänga med i skolan är enormt viktigt för att inte hamna i utanförskap och här gör Drivkraft Malmö en stor insats. Föreningen arrangerar också nätverksträffar där barn och vuxna gör roliga saker tillsammans, vilket bygger relationer för livet. Vi stödjer föreningen som drivs med stor målmedvetenhet och professionalitet.”
Charlotte Stridh, Marketing Manager System Verification.