Stammisar

Som ni vet så har vi många partners som stöttar oss och ser till att verksamheten fungerar för alla elever och faddrar. Några som varit med nästan från början är Barista som gör att våra elever kan träffas med sin fadder och fika och plugga på deras cafe. Så här säger Björn Almér, grundare av Barista:

”Varje gång en Stammis fikar på Barista sänds 2 kr extra rabatt till FN för en skolmåltid i Etiopien. Just idag går 1038 barn i skolan. Med ett så enkelt beslut som var du fikar kan du påverka ett barns framtid. Så det är klart att vi valt att stödja Drivkraft Malmös arbete även på hemmaplan.”

Barista