Vad har mentorskapet betytt för dig?

Möt Sara som fick en mentor via oss då hon gick i nian som sedan följt henne genom hela gymnasiet.

Vi frågade vad mentorskapet betytt för henne?

”Drivkraft och mentorskapet har betytt mycket för mig! Att ha en mentor är att ha många vägar öppna framför sig som ny i Sverige eller när man vill satsa på något i livet!
Drivkraft Malmö har gett mig chanser att se till att jag har det bra både i skolan och i mitt privata liv.
Att ha en mentor är att ha en vän för livet !
Jag älskar både min mentor och Drivkraft Malmö.”