Vad har mentorskapet givit dig?

Samantha Trossling, Arbetsförmedlare på Smart väg och Mentor i Drivkraft Helsingborg.
Under förra läsåret fick Samantha möjlighet att vara mentor åt en tjej i åk 9. Deras relation handlade mycket om framtiden, gymnasievalet och vilka möjligheter som finns där ute men även att vara ett stöd i läxläsning och ett bollplank i olika frågor och funderingar som en tonåring kan ha.

Vad har mentorskapet betytt för dig?

”Man gör inte bara en fin insats som mentor utan det är väldigt kul också! Att få diskutera livet med någon som är yngre och som man kanske aldrig skulle ha stött på annars i kombination med de aktiviteter Drivkraft bidrar med gör mentorskapet till ett roligt åtagande där man lär sig mycket även som mentor”.