Partnerträff hos Stena Fastigheter

Under onsdagskvällen samlades medarbetare från Drivkraft och samarbetspartners för att diskutera hur vi arbetar med CSR-frågor och lära av varandra.

TACK Stena Fastigheter för gästfriheten och för att ni delade med er av era best practices och sociala hållbarhetsstrategier.

Tack alla för intressanta initiativ och diskussioner på vår första träff för Drivkrafts samarbetspartners!