Årsmöte med avtackning

I veckan har Drivkraft Malmö haft årsmöte. Vi tackade av två av våra styrelseledamöter som varit med ända sedan föreningen startades för 8 år sedan, Sam Aston och Alf Merlöv. Båda har bidragit med otroligt mycket kunskap o engagemang.
Stort tack även till Eva Carloni och Tommy Billquist som också lämnar styrelsen efter ett par års arbete.
Verksamheten har haft ett bra 2018 och vi ser med tillförsikt fram emot kommande läsår!