Passion for projects

I förra veckan presenterade vi Drivkrafts story!

Vi pratade om projektledningen samt varför och hur jobbar vi på Drivkraft. En dröm blev ett projekt som ritades på en servett och detta ledde till att bygga en värdestyrd organisation som samverkar med olika aktörer med gemensamma värderingar.

Tillsammans bidrar vi till en bättre och hållbar framtid.