Ny ambassadör

Vi hälsar Andreas Jansson välkommen som ny ambassadör för Drivkraft Helsingborg. Andreas har varit engagerad i föreningen sedan start, först som mentor och på senare år som läxhjälpare, främst på Anneroskolan. Genom åren har Andreas inte bara bidragit med sin egen tid och engagemang, han har även lockat andra att engagera sig som volontär hos oss. Detta är vi oerhört tacksamma för och därför är det en självklarhet att han blir vår nya Drivkraft-ambassadör.

Så här säger Andreas själv om sitt engagemang:

”Berättelsen går att Homers episka dikt Odyssey är ursprunget bakom ordet ’mentor’. När Odysses lämnade fru och son för att kriga mot Troja fick Mentor, en äldre vän till familjen, i uppgift att vara förebild till sonen i faderns ställe. (Faktum är att Mentor, dock, var en inkompetent mentor och Athena, vishetens gudinna, fick guida sonen genom dennes identitetskris i metamorfosen från barn till ung vuxen.) Om mitt mentorskap och läxhjälperi för Drivkraft Helsingborg kan förstås i bilden av Mentor eller Athena är nog en öppen fråga, men drivkraften bakom mitt engagemang är i varje fall att försöka vara en kraft för gott. Specifikt, att vara en medresenär på ungdomarnas personliga utvecklingsresa.”