Drivkraft Senior

Under 10 år har Drivkraft erbjudit elever på högstadiet samt deras föräldrar möjlighet att få en egen
mentor som agerat som en god förebild under en tid i livet. Många är historierna som återberättar
vilken oerhörd betydelse denne mentor haft för den enskilde individen och hur deras samvaro lett till
att man klarat skolan med godkända betyg och fått en vän för livet.
Många är de föräldrar som fått en samtalspart, någon att tala svenska med och en vän att samtala
med kring det som ibland känns nytt och svårt.
Nu vill vi ta steget vidare och erbjuda även äldre en möjlighet till ett nytt bollplank i sitt liv via
Drivkraft Senior, ett arbete vi gör i samarbete med bostadsbolaget Helsingborgshem.

Vi vill kunna erbjuda äldre människor som upplever ensamhet eller utanförskap en ny person i sitt liv.
En samtalspart, någon att ta en promenad med, någon som kan hjälpa till med vissa digitala delar typ
”hur använder jag facetime” eller liknande. Någon som finns där, som kan hjälpa till att bryta
ensamhetskänslan och bidra till ett bättre mående.

Satsning startar i augusti då Drivkraft senior och Helsingborgshem inleder möten på ett av
Helsingborgshems trygghetsboenden för att undersöka intresset bland de boende. De som vill vara
med matchas mot ett nätverk av människor i alla åldrar som gärna ses en eller ett par gånger per
månad för en promenad, en fika eller ett samtal. All medverkan är frivillig och utan betalning,
deltagarna är individuellt rekryterade av Drivkraft och har genomgått en utbildning och är
kontrollerade i polisens belastningsregister.