Träffa Hanna, en av våra rektorer

Hanna Ryning är biträdande rektor för årskurs 7-9 på Kroksbäcksskolan i Malmö. Drivkraft kommer till Kroksbäcksskolan varje vecka och ger eleverna hjälp med deras läxor, för att förbättra deras chanser att komma in på sitt gymnasieval och för en möjlighet att få ett sommarjobb. För dem som vill, erbjuder vi även en mentor som ett extra stöd och inspiration. 

– Hanna, vad skulle du säga är det viktigaste när det gäller läxhjälpen?
Det viktigaste är att vi kan erbjuda alla elever en möjlighet att arbeta med skolarbete utanför skoltid där man kan plugga tillsammans med både kompisar och vuxna. Det ger alla en möjlighet att sträva mot sina mål. Det är även ett fint sätt att lära våra elever ta ansvar.  

– Vad betyder det för eleverna att få sommarjobb genom läxhjälpen?
Det blir en fin belöning. För det första så har eleverna förhoppningsvis höjt sina skolresultat och utöver det får de sommarjobb. För våra elever innebär sommarjobb en viktig erfarenhet där de får möta yrkeslivet, de får tillfälle att knyta viktiga kontakter och dessutom tjänar de sina helt egna pengar.

– Och vad tycker du är det bästa är med mentorskapet? 
Att våra ungdomar får en meningsfull fritid, att de får knyta kontakter och skapa relationer på riktigt. Det ges även tillfälle att testa på aktiviteter våra elever kanske inte skulle prova på annars.

Kroksbäcksskolan är en av de 21 skolor i Malmö som Drivkraft samarbetar med. Varje vecka är vi på skolan och träffar ett 30-tal elever i åk 4-9 och hjälper dem med deras läxor, med målet att de ska höja sina betyg och därmed gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Tillsammans med MKB ger vi också 25 elever på Kroksbäcksskolan möjlighet till sitt första sommarjobb. Och fram till nu så 43 elever på skolan fått en mentor genom Drivkraft.

Våren 2022 gick cirka 17 800 elever ut grundskolan i Sverige med underkänt i minst ett av kärnämnena svenska, engelska och matematik. Dessa elever är därmed inte behöriga till något program på gymnasiet och har större risk än andra att hamna i ungdomsarbetslöshet eller utanförskap. (Källa Ekonomifakta.se)

Utbildning är nyckeln för att skapa en hållbar utveckling. Utan kunskap kan vi inte bekämpa klimatförändringar, lyfta människor ur fattigdom eller skapa trygga och fredliga samhällen. För att vi ska nå dit måste alla barn få samma möjlighet till utbildning, oavsett var i Sverige de bor. Verkligheten ser annorlunda ut och därför behövs Drivkrafts engagemang i skolorna. Och vi behöver dig som tillsammans med oss vill engagera dig i våra barn och ungdomar. 

 Vill du också göra skillnad på riktigt och engagera dig som mentor eller läxhjälpare? 

Ansök via vår hemsida eller kontakta Natatasha@Drivkraftmalmo.se om du vill bli läxhjälpare på någon av våra skolor eller Julia@drivkraftmalmo.se om du vill bli mentor åt en ungdom.

#TILLSAMMANS FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE