3,5 miljoner för satsning på unga med NPF

Drivkraft har blivit beviljade 3,5 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden för en satsning på barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Under projektets gång ska Drivkraft tillsammans med Riksförbundet Attention ta fram en digital utbildning för föreningens volontärer; mentorer och läxhjälpare där målgruppens individuella behov ska lyftas fram. Syftet är att minska stigmat kring NPF och skapa hållbara mentorsrelationer genom att utveckla en palett av verktyg som volontärerna kan använda i mötet med målgruppen. 

Vi möter den här målgruppen dagligen i både mentorskapsrelationer och ute på läxhjälpen på våra 40 samarbetsskolor. Genom det här projektet stärker vi vår kompetens och blir ännu bättre på att möta barn och unga där de är och utifrån deras behov” säger verksamhetschef Anna Schéef.

”Vi på Riksförbundet Attention vet att många barn och unga med NPF får kämpa extra mycket i skolmiljön och att få NPF anpassad läxhjälp utanför hemmet är en fantastisk möjlighet inte bara för eleven med NPF utan också för hela familjen. Vi är så glada och tacksamma för att Drivkraft valt att satsa på detta!” säger Jenny Kindgren, utbildningsansvarig på Attention.

Projektet löper över tre år, finansieras av Allmänna Arvsfonden och startar efter årsskiftet.