God utbildning för alla

Vad vi på Drivkraft bidrar med:

  •  Utbildning är en nyckel för att skapa en hållbar utveckling. Utan kunskap kan vi inte bekämpa klimatförändringar, lyfta människor ur fattigdom eller skapa trygga och fredliga samhällen. För att vi ska nå dit måste alla barn få samma möjlighet till utbildning, oavsett var i Sverige de bor. Verkligheten ser annorlunda ut och därför behövs Drivkrafts engagemang i skolorna. Varje vecka möter vi hundratals ungdomar på våra grundskolor och hjälper dem med läxorna.

  • I takt med att alltmer skolarbete flyttar från lektionerna till hemmet blir föräldrarnas utbildningsbakgrund en avgörande faktor. Elever från resursstarka familjer får ett försprång, vilket innebär att segregationen i samhället och barns och ungdomars ojämlika livschanser förstärks. Därför har vi skapat självledarskaps-programmet Drivkraft Akademi för att stötta de ungdomar som har ambitioner till vidare studier eller entreprenörskap. Vi stöttar elever som går i nian eller första året på gymnasiet med hjälp av kvalificerade gruppmentorer.
04 god utbildning

Övriga globala mål

Läs mer om övriga globala mål där vi samarbetar med privata och  kommunala aktörer  för ett bättre samhälle.