Styrelsemöte 16 maj

Varmt välkomna till Drivkraft Malmös extra styrelsemöte
den 16 maj klockan 11.00.

Vi ses på Drivkraft Malmös kontor i Limhamn (Linnégatan 51B).

Dagordning:

1.Mötets öppnande.

2. Val av sekreterare och justeringsmän.

3. Dagordningens godkännande.

4. Fastställa de villkor som gör det möjligt att ansöka om 90 konto.
a) Styrelsen måste bestå av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
b) Reglerna för styrelsens beslutsförhet i stadgarna bör ändras.
c) Är revisorn registrerad hos revisorsnämnden?
d) I stadsgarna måste även införas att medlemmar inte ska kunna göra anspråk på någon del av egendomen.

5. Övriga frågor.