Möt Drivkraft Malmö – Fadder

Hilda

Namn: Hilda Svensson Thunström

Roll: Fadder

 

Vem är du? 

Jag är en 22-årig tjej som läser Freds- och konfliktvetenskap på Malmö Högskola. Jag kommer ifrån en liten by i Södermanlands län, utanför Nyköping. Jag är barn nummer två av fyra. Jag har en liten tjock mops tik på 5 år. Personer som känner mig skulle beskriva mig som; ansvarstagande, målmedveten, omtänksam och humoristisk.

 

Varför valde du att bli fadder?

Jag ville möta en tjej som vill och behöver en utomstående vuxen som tillgodoser ens behov. En person som finns till som en extra hand i vardagen, någon som peppar och tar sig an en. När man närmar sig högstadiet/gymnasiet blir skolsituationen alltmer allvarlig. Man ska välja vilket extra språk man ska läsa och program inför gymnasiet, det är stora beslut som man som individ själv ska ta. Tänk vad fantastiskt att kunna ha en utomstående person att diskutera dessa frågor med och så klart andra frågor i livet!

 

Vad har din erfarenhet som fadder gett dig? 

Att ha varit fadder har gett mig mycket. Jag har fått skapa en god relation med en person, som jag annars kanske aldrig skulle träffat. Vi har mött varandra trots att vi inte har samma härkomst eller värderingar/åsikter om saker och ting – genom tillit och respekt. Faderskapet har både lockat fram barnet inom mig och den vuxne ”ansvarstagande”. Vi har delat mycket skratt ihop och hittat på många olika aktiviteter. Jag har sett att min elev har vuxit under tiden vi har setts, då hon vågar ta mer plats och visa framfötterna, vilket är fantastiskt roligt att se. Vad jag bär med mig efter mitt fadderskap är att det är otroligt viktigt att bli sedd som barn/ungdom. Det det finns en verklighet för många barn där ute i Sverige som inte har blivit sedda och mötta av någon utomstående, på ett sådant sätt som Drivkraft har lyckats med genom läxhjälp och fadderskap!