Möt Drivkraft Malmö – Styrelsen

Alf

Namn:  Alf Merlöv

Roll: Styrelseledamot

 

Vem är du?

Jag har arbetat 45 år i Malmö stad mestadels som chef, men numera glad pensionär. Är gift, har fyra barn och sju barnbarn.

 

Varför har du engagerat dig i Drivkraft Malmö?

Alla unga Malmöbor måste få en rättvis chans. Skolan är viktig, men om man saknar relationer utanför skolan och familjen kan sammansättningen av kommun, näringsliv och enskilda visa på möjligheter man inte kunnat komma i kontakt med annars. Genom Drivkraft Malmö och en realistisk bild av möjligheterna ökar motivationen för studier. Fler elever i Malmö behöver få bra betyg!

 

Varför är det viktigt för Malmö med något sådant här?

Det är viktigt att se det unga Malmö som en drivkraft för en positiv framtid för staden. Genom öppenhet, inkludering och positiv syn på våra olikheter skapas en demokratisk, dynamisk, positiv stad för alla att leva och bo i. Nya lösningar skapas i en mångfaldsmiljö!