Möt Drivkraft Malmö – Medarbetare

Mats

Namn: Mats Lundberg

Roll: Coach & Projektledare

 

Vem är du?

Jag är född och uppvuxen i regionen med en bakgrund inom näringslivet och olika chefspositioner. Bor utanför Lund och har två härliga döttrar i övre tonåren.

Här på Drivkraft är jag projektledare och ansvarar för Rosengårdsskolan och Värner Rydénskolan. Min uppgift är också att se till att samtliga faddrar känner att de har någon de kan vända sig till om de vill diskutera något rörande deras fadderrelation. Jag håller även i fadderutbildningen som ligger till grund för det vi önskar uppfattas som och bidra till som fadder till en elev.

Min passion är att utveckla människor och företag till allt de kan vara. Jag driver ett företag som fokuserar på att lyfta företag genom ett riktigt bra ledarskap och skapa den genuina drivkraft som får företaget att blomma.

 

Varför tror du det är viktigt med förebilder för unga?

Om vi ska ta den frågan lite djupare så föds vi människor med en outvecklad kompass. Det är i förhållande till de människor vi ser omkring oss och omger oss med som tankar och känslor väcks om vem vi är och vad som är möjligt för oss. Hela vår samhällsutveckling är beroende av att vi växer upp i en miljö där vi känner att vi är respekterade och uppskattade, i alla fall av någon. Ju fler som känner detta i sig själva desto mer kraft finns det att utvinna i människor och i samhället i stort och tvärt om, därför är förebilder för unga så viktigt.

Visst du att:

Jag är certifierad hypnotisör och hypnosterapeut. Jag är utbildad i Frankrike och USA för att göra bestående justeringar i det undermedvetna kring hur vi ser och tänker om oss själva och världen med mål att vara en fullt fungerande och välmående människa.