Headon stödjer Drivkraft Malmö tillsammans med Kevin Murphy

Henrik Danielsson, Headon 2015-02-05

Namn: Henrik Danielsson

Varför gör ni detta på dina salonger?

Vi har valt att stötta Drivkraft Malmö eftersom vi tycker att alla barn i Malmö har rätt att få samma förutsättningar i livet. Att ha en fadder som kan agera som förebild och tex hjälpa till med läxor tycker vi är ett bra stöd och genom denna satsning hoppas vi kunna bidra till att fler barn i Malmö får den möjligheten!

Headon har under mars månad en kampanj för att stödja Drivkraft Malmö. Man kommer att kunna köpa 2 produkter och få ett armband på köpet. 100:- går direkt till Drivkraft Malmö!