MKB

Vi välkomnar MKB som ny partner och är väldigt glada över det nya samarbetet!
Här berättar förvaltningschef Mats O Nilsson om varför de stöttar oss.
Mats O Nilsson
”Samarbetet med Drivkraft Malmö stämmer väl överens med vårt långsiktiga arbete med att stärka våra bostadsområden genom att stärka individen. Alla människor har en inre drivkraft som förtjänar att få blomma upp och som vi hoppas kunna vara näring till tillsammans med Drivkraft Malmö. Det är ett privilegium att få vara med och bidra till unga människors utveckling. Malmös barn är våra barn.”