Möt Drivkraft Malmö – Styrelsen

Ronny

Namn: Ronny Andersson

Roll: Styrelseledamot

 

Vem är du?

Jag är stadsområdesdirektör i Innerstaden i Malmö och filosofie doktor i statsvetenskap. Gift och har tre söner samt två barnbarn. Bor i Malmö sedan 2010.

Varför har du engagerat dig i Drivkraft Malmö?

Många ungdomar har svårt att se betydelsen av att klara grundskolan med godkända och gärna bra betyg. Utan motivation blir resultaten därefter. Det är inte självklart att alla föräldrar kan nå sina ungdomar och motivera dem att satsa på skolarbetet. Ungdomar lyssnar ibland mer på personer utanför den egna familjen och det är därför viktigt att de får möjlighet att träffa, prata och umgås med andra personer som kan vara goda förebilder. Vi kan nu tydligt se av de erfarenheter som gjorts inom Drivkraft Malmö att goda förebilder kan ge den extra drivkraft som behövs för att nå bra skolresultat.

Varför tror du att det är viktigt att jobba med förebilder?

Att stadens ungdomar får goda förutsättningar för en bra framtid är viktigt både för individerna och för samhället. Ska Malmö kunna utvecklas ytterligare i positiv riktning är det avgörande att stadens ungdomar tror på dess framtid.