Möt Drivkraft Malmö – Styrelsen

Eva-Carloni1

Namn: Eva Carloni
Roll: Styrelseledamot i Drivkraft Malmö


Vem är du?
Jag är psykolog och VD på Trust och har under de senaste 25 åren arbetat med människor och organisationer i förändring. Arbetar mycket med personlig utveckling och driver även few, forexecutivewoman, ett utvecklingsprogram för kvinnliga ledare. Brinner för mentorskap och såg därför tidigt tydliga kopplingar mellan mig själv och Drivkraft Malmös arbete. Sitter i styrelsen sedan 2015.

Varför är Drivkraft Malmös arbete viktigt?
Att skapa förutsättningar för unga att växa och utvecklas är bland det viktigaste man kan syssla med tycker jag. Vi behöver bollplank och goda förebilder genom hela livet och att få möjligheten att ha en fadder redan på högstadiet tror jag betyder mycket för all fortsatt utveckling i livet.