Fortsatt beviljat anslag från Kronprinsessparets Stiftelse

Som ett av fjorton projekt beviljas Drivkraft fortsatt stöd från Kronprinsessparets Stiftelse. Stiftelsen delar årligen ut anslag till projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

Vi är oerhört glada och stolta över att få deras fortsatta förtroende och bidraget kommer att möjliggöra att ännu fler barn och ungdomar kommer att kunna få vårt stöd och hjälp.

Läs mer på:

https://www.kungahuset.se/press/pressmeddelanden/2018pressmeddelanden/fjortonprojektsomframjarbarnochungashalsaochgemenskapfaranslagfrankronprinsessparetsstiftelse.5.26b86ef916657c8f0a9167e2.html

http://www.kronprinsessparetsstiftelse.se/aktuellt/nyheter/2018-11-27-fjorton-projekt-som-framjar-barn-och-ungas-halsa-och-gemenskap-far-anslag-fran-kronprinsessparets-stiftelse-.html