#vadhändesen – Anders Malmquist

Idag får ni möta Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö stad, som funnits med under alla de 10 år vi funnits i Malmö.

Så här säger Anders om Drivkrafts betydelse idag:

”För tio år sen togs initiativet att starta Drivkraft och flera chefer i Malmö stad var djupt involverade i detta arbete. Tanken var att stärka samarbetet med civilsamhället för att mobilisera fler i staden för våra barn och ungdomars utveckling och lärande. Under de här tio åren har Drivkraft Malmö utvecklats till en stark och viktig resurs för barns lärarande och välmående. I dag är Drivkraft aktiva på många skolor både i och utanför staden och gör stor skillnad för många barn med behov av vuxenstöd”.

#vadhändesen När vi startade var Anders stadsdelschef i Södra Innerstaden och satt även med under en period i vår styrelse.
I sitt arbete som grundskoledirektör är han idag ett engagerat bollplank då vi pratar om utveckling och nya idéer.