Drivkraft + Linköpings Stadsmission = Stadsmissionen Drivkraft för barn och ungdomar i Linköping

Drivkraft tar nu klivet utanför Skåne och etablerar sig i Östergötland genom ett unikt samarbete med Linköpings Stadsmission.

Från och med 2021 kommer Drivkraft att vara på plats i Linköping för att erbjuda barn- och ungdomar stöd i och utanför skolan.

”Med 10 års erfarenhet från ett stort antal skolor runt om i Skåne har vi utvecklat en metod som stärker barn och ungdomars framtidsmöjligheter. Konkreta exempel är bättre självkänsla, högre betyg och framtidstro. Tillsammans med Linköpings Stadsmission vill vi nu erbjuda samma möjligheter för barn och ungdomar i Östergötland”, säger Jessica Grundström Ahldin, verksamhetschef på Drivkraft Malmö