Välkommen Maria

Vi har glädjen att presentera en ny medarbetare i Helsingborg. Maria Karlsson började som läxhjälpare hos oss efter sommaren och kommer nu ansvara för två skolor med både läxhjälp & mentorskap. Med en bakgrund som nyhetschef & lärare i USA säger Maria så här om sitt nya uppdrag;

”Nu använder jag min erfarenhet att hjälpa elever i Helsingborg med läxorna i förhoppning att ge dem fler val och möjligheter i framtiden. För mej är det viktigt att bygga ett samhälle där människor med olika bakgrund möts och arbetar tillsammans för en bättre framtid. Genom min erfarenhet som invandrare, mentor, organisationsutvecklare och ledare i multikulturella miljöer hoppas jag tillföra ett värdefullt perspektiv.”

Varmt välkommen till Drivkraft!