Sandberg Development – ny partner i Malmö

Sandberg Development välkomnas som ny samarbetspartner till Drivkraft Malmö och därmed stärks insatserna för unga i Malmö. Med det nya bidraget kan Drivkraft Malmö fortsätta ge barn och unga, i alla delar av samhället, bättre förutsättningar för en framgångsrik och trygg framtid.


Drivkraft Malmö stärks när familjeägda investeringsbolaget Sandberg Development går in som samarbetspartner. Drivkraft Malmö står på tre ben; mentorskap för elever, för deras föräldrar och läxhjälp på ett stort antal skolor. Mentorskapsträffarna och läxhjälpen skapar förutsättningar för människor att träffas och lära av varandra – med en positiv påverkan på individen och samhället i stort.

”Vi på Sandberg Development vill bidra till Drivkraft Malmös viktiga förebildsarbete. Genom att verka för bättre skolresultat och större gemenskap, med bland annat besök hos företag, kan Drivkraft Malmö göra skillnad – för individ och samhälle. För oss/Som sponsor handlar det både om att ta ett samhällsansvar och att göra en hållbar investering för framtiden. Vi vill inspirera fler att engagera sig personligen.” säger Stefan Persson, CEO Sandberg Development.

För att barn och unga ska kunna klara skolan och utvecklas behöver Drivkraft Malmö både volontärer och finansiellt stöd från företag och andra organisationer i regionen. Att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling är viktigt för Sandberg Development och därför ingår nu bolaget ett partnerskap med Drivkraft Malmö.

”Vi är glada att Sandberg Development blir partner till oss och delar vårt engagemang för unga i Malmö. Barn och unga ska ha de allra bästa möjligheterna oavsett var de bor eller kommer ifrån. Det är tack vare stöd likt detta som vi kan ge dem bättre möjligheter för framtiden. Tillsammans är alltid bäst”, säger Anna Scheef, verksamhetschef på Drivkraft Malmö.