Pwc

PwC

 

Vi välkomnar PwC som ny partner!
Eva Carlsvi är styrelseledamot i Drivkraft Malmö sedan tidigare och vi är väldigt glada över att ha fått med PwC som partner.

 

Så här säger Eva om samarbetet med Drivkraft Malmö:

“Det arbete som bedrivs inom Drivkraft Malmö är verkligen något som vi vill vara med och stödja, både genom att vara partner och genom att uppmuntra våra medarbetare till att vara såväl läxhjälpare som faddrar. Flera av våra yngre medarbetare är redan med i fadderverksamheten och vi hoppas på att kunna göra en viktig skillnad för de ungdomar som är med i Drivkraft Malmö.” Eva Carlsvi, partner på PwC i Malmö

Eva