Vårt samarbete med Eskilsminne IF

Läs vad klubbdirektören Tommy Billquist i Eskilsminne IF berättar om vårt samarbete:

”Eskilsminne IF har alltid varit en förening driven på starka sociala värderingar, som bl. a. innebär att alla som kommer till oss skall ges möjlighet att ta del av vår verksamhet. Det innebär att vi under lång tid, parallellt med  vår fotbollsverksamhet drivit ett antal projekt med sociala förtecken i föreningens regi.

När vi för ett år sedan startade upp strategiarbetet för kommande tre års period konstaterade vi att föreningen står på en fast grund och med en verksamhet vi är mycket stolta över. Samtidigt konstatera vi att samhället ”utanför vår bubbla” har blivit allt mer segregerat, antalet ungdomar som ansluter sig till det traditionella föreningslivet minskar radikalt och ungdomar som riskerar att fara illa ökar konstant. Vi beslöt, efter moget övervägande, att kraftigt öka vårt sociala ansvarstagande genom att gå utanför ”vår egen bubbla”, vilket vi känner en övertygelse att vi har både kraften och trovärdigheten att kunna göra. Som ett av de första stegen i denna satsningen fann vi den fantastiska ideella organisationen ”Drivkraft Malmö”. Det ”klickade” snabbt oss emellan och snart var beslutet taget att gemensamt starta upp ”Drivkraft Helsingborg”. Vi har en stark tro att med Drivkrafts kunskap och erfarenhet kombinerat med Eskilsminnes sociala patos och kontaktnät så kommer vi kunna göra skillnad för många unga helsingborgselever.”