God hälsa och välbefinnande

Vad vi på Drivkraft bidrar med:

  • Barn och unga med en meningsfull fritid mår bättre både fysiskt och psykisk jämfört med andra i samma ålder. Många unga känner sig ensamma och behöver någon att prata med. Genom Drivkrafts mentorprogram erbjuder vi mentorer som fungerar både som förebilder och som ett stöd när ungdomarna behöver det. Förutom att regelbundet träffas på egen hand erbjuder Drivkraft alla mentorpar att delta i våra aktiviteter. Genom att delta på de olika aktiviteterna får de unga möjlighet att lära sig och prova på nya saker och lära känna nya människor.

  • Även föräldrar kan behöva någon att prata med. Drivkraft erbjuder mentorer som fungerar som en samtalspart och en vän att samtala med kring det som ibland känns nytt och svårt. Bara att bolla tankar och funderingar med en utomstående person kan vara ovärderligt.

  • Ensamhet är ett stort problem bland äldre. Alldeles för många äldre i Sverige känner sig ensamma idag och tyvärr finns det både psykiska och fysiska faror med ensamheten. Därför tycker vi på Drivkraft att det är viktigt att även de äldre får en vän i vardagen, vilket vi tillhandahåller. Även med våra seniora deltagare anordnas det aktiviteter i syfte att bryta isolering och erbjuda en meningsfull fritid.
03 god halsa och valbefinnande

Övriga globala mål