Ingen fattigdom

Vad vi på Drivkraft bidrar med:

  • Vi vet hur svårt det är att få det där första jobbet och hur viktigt det är. Drivkraft samarbetar med flertalet fastighetsbolag för att introducera unga människor till arbetsmarknaden genom att erbjuda de elever i 9:an som regelbundet kommer till läxhjälpen för att höja sina betyg och därmed öka sina chanser att komma in på gymnasiet, ett sommarjobb. Genom detta ger vi 100-tals ungdomar möjligheten att tjäna sin första lön, få sin första rad i CV, få sin första referens och på sikt att skapa sig en hållbar försörjning.

  • Bra skolprestation och frukost hör ihop, men det finns många barn som inte får frukost hemma innan de ska till skolan. Studier visar att barn som inte äter frukost har svårare att koncentrera sig i skolan. Drivkraft samarbetar med fastighetsbolag och skolor i syfte att ge alla elever en bättre start på skoldagen genom att erbjuda barnen den viktiga frukosten innan skolstart.

  • Att ha en meningsfull fritid är viktigt, men tyvärr har inte alla samma förutsättningar för att kunna få det. Det kan bero på rädsla att inte passa in, svårigheter att ta sig till och från aktiviteter, eller att föräldrarna helt enkelt inte har råd. Att ge fler möjlighet till en trygg och meningsfull fritid är därför en viktig och prioriterad målsättning för oss på Drivkraft. Genom att erbjuda barn och unga som går i vårt mentorskapsprogram att kostnadsfritt ta del av våra aktiviteter får de en trygg och meningsfull fritid.
01 ingen fattigdom

Övriga globala mål