Minskad ojämlikhet

Vad vi på Drivkraft bidrar med:

  • Oavsett bakgrund eller möjligheter har alla barn och ungdomar vi möter rätt till läxhjälp eller en mentor via Drivkraft. Minskad ojämlikhet är grundbulten i alla våra program och insatser.

  • Genom att arrangera Drivkrafts nätverksträffar där våra elever, mentorer, läxhjälpare, volontärer samt samarbetspartners från offentlig sektor och näringsliv möts, främjar vi social och ekonomisk inkludering.

  • Vi skapar mötesplatser som förenar, där människor från olika delar av vårt samhälle kan träffas och lära av varandras likheter och olikheter. Genom möten med olika individer ökar vi förståelsen för varandra vilket har en positiv påverkan både på individen och samhället i stort.

  • Vi gör studiebesök hos våra företags- och samarbetspartners tillsammans med våra ungdomar i Drivkraft Akademin, så att de kan inspireras av diverse olika arbetsplatser.
10 minskad ojamnlikhet

Övriga globala mål